911459_40767636

Accountancy

We zijn aangesloten bij de Nederlandse Beroepsgroep voor Accountants (NBA), en vallen onder verplicht gestelde toetsingen.

Als certificerend accountant zijn wij gespecialiseerd in het:
- samenstellen en beoordelen van jaarrekeningen en publicatiestukken voor de KvK
- samenstellen en beoordelen van tussentijdse rapportages
- verzorgen van accountantsverklaringen
- interim- / collegiale werkzaamheden ter voorbereiding van wettelijke balanscontroles
- opstellen van ondernemingsplannen en het verzorgen van uw financieringsaanvraag
- geven van bedrijfseconomische adviezen

Mocht er sprake zijn van werkzaamheden die een zodanig complex niveau overstijgen, dan zijn we uitstekend in staat overleg te voeren met andere  deskundigen op dit gebied.